Mediation voor jongeren

en ouders

Welkom bij Familiekwestie


Familiekwestie biedt crisisinterventie bij conflictsituaties tussen een jongere en zijn ouders. Het kan zijn dat de jongere wil weglopen (of dat al doet) en dreigt weggestuurd te worden vanwege het conflict. Het kan zijn dat het contact zo verstoord is dat de jongere op straat dreigt te komen of in een instelling moet gaan wonen.

Familiekwestie kan ingeschakeld worden in dergelijke situaties om met het gezin aan de gang te gaan. Met behulp van mediation wordt een gezinsgesprek (of meerdere) georganiseerd waarbij de crisis besproken wordt. Het risico op dakloosheid wordt opgeheven en er wordt een nieuw toekomstperspectief gecreëerd.
Door de meerzijdig partijdigheid van de familiemediators, de kennis van familie -communicatiepatronen en de risico’s van jeugddakloosheid kan het gezin geholpen worden uit de conflictsituatie te komen.

De familiemediators zijn geregistreerde MfN-mediators en jeugdhulpverleners.
Familiekwestie is een gecontracteerde jeugdhulpverleningsaanbieder in Friesland. Hierdoor kan er door de wijk- en gebiedsteams naar deze preventieve interventie verwezen worden.

Indien nodig verwijzen wij na de crisis door naar een andere vorm van (jeugd)hulpverlening.

Voor wie

Jongeren tussen de 16 en 23 jaar woonachtig in Friesland. Er zijn geen contra-indicaties.
Overleggen? Bel voor een vrijblijvend overleg:
Hans Geleynse, 0645002877 of mail naar info@familiekwestie.nl

Voor meer informatie, zie onze flyer